Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37-39, με ΑΦΜ 094055324, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής, χάριν συντομίας, «Εταιρεία» ή «ΙΑΣΩ») δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://my.iaso.gr/ για να σας ενημερώνει για την εγγραφή και την χρήση του προγράμματος προνομίων «MY IASO».

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως «χρήστης». Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής, χάριν συντομίας, «Όροι»). Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτών. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον χρήστη η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων Όρων πριν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση της παρούσας διαδικτυακής ιστοσελίδας.

2. Υποχρεώσεις χρήστη

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της ιστοσελίδας. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, προς το σκοπό της προστασίας του χρήστη και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τις Πολιτικές Απορρήτου του ΙΑΣΩ και την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, ο χρήστης της ιστοσελίδας απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης (όπως, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 • να προκαλέσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανήλικο,
 • να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας, να εμποδίσει οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτή,
 • να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων και βάσεων δεδομένων, σημάτων/λογοτύπων της ιστοσελίδας, προστατεύονται από την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία. Η Εταιρεία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει τους ιστότοπους αυτούς και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από την ιστοσελίδα συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων, καθώς και να διακόπτει την διάθεση των συνδέσμων αυτών.

5. Αποποίηση ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες». Κατά το μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία: (α) η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμελείας ή αντικειμενικής ευθύνης) ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την ιστοσελίδα και τη χρήση της και (β) η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αναφορικά με την συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας ή τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής σας σε αυτήν.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα της ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ή στον εξοπλισμό του κατά τη χρήση της.

6. Μεταβολές των Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του χρήστη αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης καλείται να ανατρέχει στους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

7. Γενικοί Όροι

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη ή ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενημερώνει τον χρήστη, στο πλαίσιο της εγγραφής του στο πρόγραμμα προνομίων «MY IASO», ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Εταιρεία ενημερώνει δια ζώσης τους ασθενείς σχετικά με την ύπαρξη του προγράμματος, καθώς και τους όρους συμμετοχής σε αυτό. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των ασθενών, αποστέλλεται στον ήδη δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου τους μήνυμα SMS με σύνδεσμο προς τη φόρμα εγγραφής μέλους. Αφότου ο χρήστης συμπληρώσει στη σχετική πλατφόρμα τον αριθμό του κινητού του και τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει μέσω μηνύματος SMS, οφείλει να επιβεβαιώσει τα κάτωθι στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, φύλο, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης. Στη συνέχεια εισάγει και επιβεβαιώνει το e-mail του και τον επιθυμητό κωδικό εισόδου. Τέλος παρέχει συγκατάθεση για την ενημέρωση του σχετικά με προσφορές στα πλαίσια του προγράμματος (μέσω email ή/και SMS & Viber), καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του προγράμματος (διαθέσιμη εδώ) [https://my.iaso.gr/privacy-policy/].

Η εγγραφή ανηλίκων στο πρόγραμμα γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, ο σύνδεσμος προς την οικεία διαδικτυακή φόρμα εγγραφής αποστέλλεται στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος εισάγει τα εξής στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, ημ/νία γέννησης και e-mail, και επιβεβαιώνει τα εξής στοιχεία του τέκνου του: όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης. 

Με την επιτυχή του εγγραφή στο πρόγραμμα, ο πελάτης λαμβάνει την ηλεκτρονική του κάρτα και QR code.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πελάτη στην πρώτη πρόσκληση για εγγραφή εντός των δηλωθέντων ημερών, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα SMS με σύνδεσμο ο οποίος τον κατευθύνει στην οικεία φόρμα εγγραφής. 

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων διενεργείται για την εγγραφή και τη συμμετοχή του χρήστη στο πρόγραμμα «MY IASO», καθώς και για τους αναφερόμενους στην οικεία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (διαθέσιμη εδώ) https://my.iaso.gr/privacy-policy/ σκοπούς επεξεργασίας και νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι, καταρχήν, η συγκατάθεση του πελάτη.

Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την εγγραφή του στο πρόγραμμα, μπορεί να απεγγραφεί είτε μέσω του https://my.iaso.gr/, είτε στέλνοντας email στο [email protected], και ζητώντας τη διαγραφή του από το πρόγραμμα.

Στα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός και εάν αυτό προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία ή συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού. Τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον ανωτέρω σκοπό συλλογής, ήτοι για την εγγραφή και τη συμμετοχή του χρήστη στο πρόγραμμα αυτό.

To πρόγραμμα απευθύνεται στους ασθενείς του ΙΑΣΩ, που έχουν ήδη παράσχει τα στοιχεία τους σε αυτό για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΑΣΩ, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από την οικεία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ https://my.iaso.gr/privacy-policy/ ή μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

9. Ειδικοί Όροι προγράμματος “MY IASO

9.1 Όροι Εγγραφής

 • Η εγγραφή στο πρόγραμμα MY IASO είναι δωρεάν και δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα κατά την πρώτη επίσκεψη σε Κλινική του ΙΑΣΩ.
 • Με την εγγραφή στο MY IASO ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα μέλους του MY IASO. Αναγράφει το όνομα, το επώνυμο και το μοναδικό κωδικό του κατόχου. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή οποιαδήποτε χρήση της ψηφιακής κάρτας από τρίτο.
 • Η εγγραφή στο MY IASO πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στα σημεία εξυπηρέτησης των Κλινικών ΙΑΣΩ για όλους τους πελάτες των εξωτερικών και εσωτερικών περιστατικών.
 • Η επίδειξη της ψηφιακής κάρτας MY IASO, είναι απαραίτητη σε κάθε συναλλαγή με  τις Κλινικές του ΙΑΣΩ  για την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του κατόχου της.

 

9.2 Παροχές & Όροι Εξαργύρωσης

 • Με την χρήση του προγράμματος  MY IASO, με την λήψη υπηρεσιών του ΙΑΣΩ,  συλλέγονται αυτόματα ‘δικαιώματα’ επιβράβευσης (healthies) τα οποία αντιστοιχούν σε παροχές υγείας και σε υπηρεσίες εξαργύρωσης.
 • Η εξαργύρωση των δικαιωμάτων επιβράβευσης είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον επαρκεί ο εκάστοτε καθορισθείς αριθμός τους. Η αντιστοίχιση των δικαιωμάτων επιβράβευσης με τις σχετικές δωρεάν παροχές  είναι συγκεκριμένη και μπορεί να τροποποιείται κατά περιόδους από το ΙΑΣΩ χωρίς προειδοποίηση με γνώμονα τη βελτίωση του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Η  εξαργύρωση των δικαιωμάτων επιβράβευσης πραγματοποιείται απ’ ευθείας, στα Ταμεία του ΙΑΣΩ.
 • Τα δικαιώματα επιβράβευσης δεν έχουν καμία εμπορική αξία και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαργυρώνονται ως χρήμα.
 • Η διαδικασία εξαργύρωσης πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Ταμεία του ΙΑΣΩ πάντα με την επίδειξη της ψηφιακής κάρτας MY IASO και της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Οι παροχές του προγράμματος δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλα εκπτωτικά ή ασφαλιστικά προγράμματα.

 

9.3 Ειδικοί Όροι για παιδιά

 • Οι ανήλικοι / παιδιά (κάτω των 18 ετών) που εγγράφονται στο MY IASO  εκπροσωπούνται από τους γονείς / κηδεμόνες τους. Στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία των ανήλικων είναι προ-συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας (ως εκπρόσωπος) συμπληρώνει τα δικά του στοιχεία στη φόρμα εγγραφής (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, email).
 • Τα δικαιώματα επιβράβευσης είτε συλλέγονται από το παιδί, είτε από τον γονέα (εφόσον ο γονέας έχει εγγραφεί και είναι μέλος του Προγράμματος), καταγράφονται κάτω από τον λογαριασμό του γονέα .
 • Όταν στο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι και ο γονέας και το παιδί, τα δικαιώματα επιβράβευσης που αποκτά το κάθε μέλος από την χρήση των υπηρεσιών του Ομίλου ΙΑΣΩ, καταγράφονται κάτω από τον λογαριασμό του γονέα.
 • Όταν στο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι και ο γονέας και το παιδί, τα δικαιώματα επιβράβευσης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από τον γονέα είτε από το παιδί, εφόσον ο αριθμός των δικαιωμάτων επαρκεί για τις επιλεγμένες υπηρεσίες υγείας και μόνο με την επίδειξη της ψηφιακής κάρτας MY IASO και της αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αν το παιδί ενηλικιωθεί μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στο Πρόγραμμα, σε δικό του λογαριασμό, και- κατόπιν της συναίνεσης του γονέα/ κηδεμόνα- να μεταφερθούν οι πόντοι από τον γονέα/ κηδεμόνα στο τέκνο.